Yüksek Kan Basıncı Nedir ?

Yüksek Kan Basıncı Nedir ?
Normal şartlarda KB'nı düzenleyen çeşitli mekanizmalar vardır. En önemlileri kalbin pompalama gücü ve atardamarların uç dallarının gevşek veya daralmış olmasıdır. Basit bir örnekle açıklayacak olursak: Bir su pompası ve buna bağlanmış uzun lastik bir hortum ve ucunda bir musluk düşününüz.

Musluk çok açılırsa, su boru İçinden düşük bir basınçla geçer ve pompa motoru zorlanmaz. Ama musluğu biraz kapatırsak veya ağzını parmakla tıkarsak hortum içindeki suyun hortum duvarına yaptığı basınç artacaktır. Bu örnek kan basıncına uygulanırsa, atardamar uçları daralmışsa, içlerinden kanın geçmesi zorlaşacak, kan basıncı yükselecek, kalbin daha kuvvetli kasılması gerekecektir. 

İşte bu basınç yüksekliği  sürekli olarak 130/85 mmHg'nın üzerinde seyrederse bu kişide hipertansiyon var demektir. Zaman geçtikçe bu kişilerin atardamar duvarlarının esnekliği azalır, az veya çok sertleşir. Yüksek basınca karşı kan pompalayan kalpte de büyüme meydana gelir.